Det følger af trepartsaftalen, at virksomhederne kan anvende den nye lønkompensationsordning, såfremt de fravælger eksisterende muligheder for hjemsendelse uden løn.

Virksomheder, der evt. allerede har gjort brug af muligheden for hjemsendelse uden løn, kan godt søge om lønkompensation, hvis de forinden ophører med at gøre brug af muligheden for hjemsendelse uden løn.