Det følger af trepartsaftalen, at tillidsrepræsentanten skal attestere virksomhedens oplysninger om hjemsendte medarbejdere.

Det er FH’s opfattelse at tillidsrepræsentanten for at kunne opfylde denne forpligtelse, har ret til at blive informeret om, hvem der bliver hjemsendt i forbindelse med, at hjemsendelserne foretages.

Det er også FH’s opfattelse, at orienteringen skal indeholde oplysninger om, i hvilket omfang de hjemsendte medarbejdere forventes at udføre arbejde i perioden.