Forskellen på procenterne skyldes at mange timelønnede kan hjemsendes uden løn i den nuværende situation, og at virksomheden derfor står mellem valget at hjemsende med løn og betale en del af medarbejderens løn eller at hjemsende uden løn, og dermed slippe for at betale løn under hjemsendelse. 

For at gøre det attraktivt at hjemsende timelønnede med løn, har det derfor været nødvendigt for denne gruppe at fastsætte procenten meget højt og forhøje den maksimale kompensation.