Det følger af spørgsmål og svar vedrørende aktstykket, at ”medarbejderne skal have udbetalt fuld løn, dvs. også pension mv., som er en del af den faste løn (måneds- eller timebasis), for at virksomheden kan opnå lønkompensation. Dermed kan den fulde løn også inkludere fx genetillæg, nattetillæg, weekendtillæg mv.

Dette omfatter også i brancher med akkordlønnede medarbejdere.”

Medarbejderen skal have den forventede indkomst udbetalt. Den forventede indkomst opgøres på baggrund af medarbejderens gennemsnitlige indkomst de seneste 3 eller 12 måneder.