Det svarer til dansk rets almindelige lønbegreb, og inkluderer derfor, ferietillæg eller feriegodtgørelse, pension, fritvalg og forskudttidstillæg mv.?