Medarbejderen skal stå til rådighed for sin arbejdsgiver med dags varsel. Hvis medarbejderen opfylder den betingelse, kan hun/han efter aftale med sin arbejdsgiver påtage sig anden beskæftigelse, mens arbejdsgiveren fortsat modtager lønkompensation.

Arbejdsgiveren skal i givet fald fortsat betale fuld løn til medarbejderen. 

Har medarbejderen i forvejen et bijob, kan medarbejderen fortsat udføre dette, men hvis medarbejderen ønsker at forøge arbejdstiden i bijobbet, så skal det aftales med arbejdsgiveren der modtager lønkompensation.