Medarbejderen kan efter aftale med virksomheden deltage i voksen- og efteruddannelse under hjemsendelse med lønkompensation fra staten.

Uddannelsesaktiviteten kan være både offentligt udbudt uddannelse som fx AMU, FVU og moduler på erhvervsakademiuddannelser, samt såvel lovpligtige privat udbudte certifikatkurser som kurser der er udbudt af øvrige private aktører, såfremt disse ikke har karakter af arbejde.

Det er dog under forudsætning af, at hverken virksomhed eller medarbejder søger og modtager VEU-godtgørelse/SVU samtidig. Medarbejderen kan således ikke deltage i uddannelse, samtidig med at vedkommende arbejder. Og virksomhed eller medarbejder kan således ikke modtage dobbelt tilskud i form af både lønkompensation fra staten og VEU-godtgørelse/SVU.

Hvis medarbejderen under uddannelsen får udbetalt løn, der følger af lønkompensation fra staten, skal medarbejderen kunne stå til rådighed for virksomheden med 1 dags varsel.

Deltagerbetaling på kurset dækkes som udgangspunkt af virksomhed eller medarbejder. Medarbejdere og virksomheder kan overveje at benytte selvvagt eller aftalt uddannelse, hvis der er adgang til dette via overenskomsten. I disse tilfælde kan medarbejderens løntab blive dækket af kompetencefondsmidler og VEU-godtgørelse, mens lønkompensationen fra staten bortfalder i uddannelsesperioden.

Efter endt uddannelsesperiode kan virksomheder søge lønkompensation fra staten, såfremt de opfylder de alment gældende betingelser for statslig lønkompensation