Der er enighed mellem parterne i trepartsaftalen om, at det skal forstås som funktionærer overfor ikke-funktionærer.

Funktionærlignende ansatte er ikke-funktionærer.