Eurobarometer har i denne uge offentliggjort resultaterne af deres undersøgelse om manglen på kvalificeret arbejdskraft i små- og mellemstore virksomheder (SMV’er) i EU, der tager udgangspunkt i interviews med 13.253 SMV’er fordelt på EU’s 27 medlemslande.

Et af de spørgsmål, som de mange SMV’er er blevet stillet, er hvilke tiltag, de har brugt inden for de sidste to år med henblik på at tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

Her er konklusionen klar. I top tre over de mest anvendte tiltag ligger først forbedring af arbejdsvilkår (29%), dernæst efteruddannelse- og opkvalificering (28%) og til sidst fastholdelsesindsatser (25%). 

TOP 3 over mest anvendte tiltag

29%

forbedring af arbejdsvilkår

28%

efteruddannelse- og opkvalificering

25%

fastholdelsesindsatser

Danske SMV’er har sværere ved at rekruttere medarbejdere med en erhvervsuddannelse

Som led i undersøgelsen er der også udarbejdet faktablade for hvert af EU’s 27 medlemslande. 

I den danske landerapport er der inkluderet 450 SMV’er, hvoraf 45% svarer, at de har sværest ved at rekruttere kvalificerede medarbejdere, der har en erhvervsuddannelse som baggrund.

Det er syv procentpoint højere end EU-gennemsnittet.