Med et stort flertal vedtog Parlamentets Udvalg for Beskæftigelse og Sociale Anliggender tirsdag den 19. september en forespørgsel om mental sundhed på arbejdspladsen.

Forespørgslen, som indeholder fem spørgsmål, er rettet mod Kommissionen.

Spørgsmålene peger i retning af ny lovgivning og forsøger at presse konkrete svar ud af Kommissionen.

Udvalget spørger blandt andet ind til:

  1. hvilken form for lovgivning, Kommissionen vil foreslå for at reducere de psykosociale risikofaktorer der er på arbejdspladser.
  2. om Kommissionen vil foreslå lovgivning vedrørende kunstig intelligens på arbejdspladser, så arbejdstagernes rettigheder og mentale sundhed sikres.
  3. hvordan Kommissionen vil arbejde for at fremme kollektive forhandlinger til beskyttelse af arbejdstagernes mentale sundhed på arbejdspladsen.
  4. om Kommissionen, i samråd med arbejdsmarkedets parter, vil opdatere den europæiske liste over erhvervssygdomme, så den også inkluderer psykiske tilstande som depression, udbrændthed, angst og stress.
  5. om Kommissionen vil revidere det vigtige arbejdsmiljødirektiv fra 1989 om ”iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet”, så direktivet også tager højde for udfordringer som psykosociale risici.

Du finder hele den vedtagne forespørgsel her: Question for oral answer (europa.eu)

I FH ser vi frem til, at Kommissionen for alvor får sat skub i arbejdet for at sikre tiltag til beskyttelse af arbejdstagernes mentale sundhed på arbejdspladsen.

Vi vil arbejde for at sikre, at arbejdsmarkedets parter fortsat er i førersædet for udviklingen og udmøntningen af disse tiltag.