Kommissionens meddelelse om digitalisering af koordineringen af de sociale sikringsordninger gør både status over de fremskridt, der er gjort indtil nu, og de igangværende initiativer på området.

I meddelelsen præsenteres også en række nye initiativer. Kommissionen opfordrer konkret EU-landene til at:

  • Fremskynde den nationale indførelse af systemet for elektronisk udveksling af oplysninger vedrørende socialsikring (EESSI), så det er fuldt operationelt i EU ved udgangen af 2024.
  • Gøre flere procedurer om koordinering af socialsikring helt og aldeles digitalt tilgængelige.
  • Engagere sig fuldt ud i pilotaktiviteterne vedr. det europæiske socialsikringspas (ESSPASS).
  • Arbejde hen imod at indføre EU’s digitale ID-tegnebøger (EUDI).

Tæt på 16 mio. EU-borgere bor eller arbejder i et andet EU-land. I Danmark er godt 10 pct. af alle fuldtidsbeskæftigede fra udlandet.

Det er et resultat af den frie bevægelighed i EU, som bidrager til både vækst og beskæftigelse – men også til svig og social dumping.

FH ønsker at digitaliseringen også bruges til at introducere et konkret håndhævelsesværktøj i form af et europæisk arbejds-ID-kort med information om ikke blot social sikring – men også om løn, arbejdstid, arbejdsgiver-skat mv. Kommissionen bør derfor gå skridtet videre, så vi får bedre muligheder for at komme social dumping til livs. 

EU må komme social dumping til livs

Derfor ønsker FH, at digitaliseringen også bruges til at introducere et konkret håndhævelsesværktøj i form af et europæisk arbejds-ID-kort med information om ikke blot social sikring – men også om løn, arbejdstid, arbejdsgiver-skat mv.

Kommissionen bør derfor gå skridtet videre, så vi får bedre muligheder for at komme social dumping til livs. 

Du kan læse Kommissionens pressemeddelelse om meddelelsen her: Kommissionen foreslår foranstaltninger hen imod digital social sikring (europa.eu)

ETUC er også kritiske over for meddelelsen, da der fortsat ikke er forlydender om konkret lovgivning, der skal sikre de rette værktøjer til at håndhæve social sikring for de europæiske arbejdstagere, der arbejder på tværs af EU-grænserne.

Du kan læse pressemeddelelsen fra ETUC her: Commission delays digital social security | ETUC