I denne uge har Kommissionen præsenteret en ny pakke om bæredygtig finansiering. Det er et yderligere skridt til at sætte skub i investeringer i den grønne omstilling.

Mange virksomheder og investorer er allerede godt i gang med bæredygtighedsrejsen. Det afspejles i den stigende mængde af bæredygtige investeringer.

Dog står de også over for udfordringer i denne omstilling, især når det kommer til at opfylde nye krav til oplysning og rapportering. Det gælder højere standarder for og oplysningskrav om miljømæssig og social bæredygtighed. Men det gæler også håndteringen af mangel på arbejdskraft og nødvendige færdigheder.

Virksomheder skal investere i den grønne omstilling

Formålet med pakken er at sikre, at rammen for bæredygtig finansiering lægger op til, at virksomheder investerer i den grønne omstilling.

Den sigter også mod at gøre rammen mere brugervenlig, øge gennemsigtigheden på markedet for bæredygtige investeringer og dermed fortsat bidrage til opnåelsen af de europæiske grønne målsætninger.

Det gør Kommissionen ved at tilføje yderligere tiltag til EU’s klassificeringssystem og foreslå nye regler for udbydere af miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige vurderinger.

Læs også: Green Transition Together