Tilbage i september 2022 annoncerede Formand for Kommissionen, Ursula von der Leyen, at Kommissionen ville præsentere en ny tilgang til mental sundhed for at skabe større opmærksomhed på mentale sundhedsproblemer.

ER DU STRESSET? Tag FH’s stress-test her!

Efter længere tids venten kom den så i denne uge.

Denne tilgang er et første og vigtigt skridt til at forstå mental sundhed som værende lige så vigtigt som fysisk sundhed.

27% oplever stress, depression og angst

Kommissionen beskriver, at 27 pct. af arbejdstagerne har rapporteret problemer med arbejdsrelateret stress, depression eller angst i løbet af de foregående tolv måneder.

Ifølge Kommissionen har psykosociale risici som f.eks. stress, udbrændthed og digital overvågning betydelig indflydelse – ikke blot på lønmodtagernes sundhed og velvære, men også på produktivitet og fravær.

Kommissionen vil derfor undersøge, hvordan disse risici kan adresseres gennem EU-lovgivning og/eller bedre håndhævelse af eksisterende regler.

Kommissionen vil inddrage arbejdsmarkedets parter i disse undersøgelser og forventer at præsentere et konkret initiativ på mellemlangsigt.

FH: EU-tiltag er en nødvendighed

Den vil også sætte fokus på mental sundhed gennem f.eks. EU-dækkende bevidstgørelseskampagner fra Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA).

I FH er vi glade for, at der er kommet fokus på mental sundhed. Der er ingen sundhed uden mental sundhed. Vi mener, at et EU-tiltag er en nødvendighed. Vi har længe arbejdet aktivt for et egentligt direktivforslag om psykisk arbejdsmiljø.

20 initiativer og 1,23 mia EUR

20 initiativer og 1,23 mia EUR

Kommissionen vil støtte EU-landene gennem 20 flagskibsinitiativer og 1,23 mia. EUR i EU-finansiering fra forskellige finansieringsinstrumenter for at sætte mennesker og deres mentale sundhed i fokus.

Meddelelsen kommer på det rigtige tidspunkt, da mentale sundhedsproblemer allerede før covid-19-pandemien ramte 1 ud af 6 mennesker i EU, og situationen er blevet forværret af de seneste kriser. Omkostningerne ved ikke at handle er betydelige og løber op i 600 mia. EUR årligt.

EU’s indsats inden for mental sundhed vil fokusere på tre vejledende principper i lyset af betydelige teknologiske, miljømæssige og samfundsmæssige ændringer, der påvirker menneskers evne til at tackle udfordringer.

Læs mere om de vejledende principper her