Fem år.

Så mange år har en tunesisk skraldemand fået skåret af sit arbejdsliv.

Tidligere var pensionsalderen for skraldemændene 60 år – lige som resten af det private arbejdsmarked i Tunesien.

Nu er den sat ned til 55 år. Og det med de samme optjeningskrav som de øvrige lønmodtagere.

Aftalen dækker arbejderne på 11 kæmpelossepladser rundt om i Tunesien og er mere en trepartsaftale end en egentlig overenskomst.

”Umiddelbart er aftalen en klar forbedring for arbejderne,” siger Ahmed Dhib, som er tillidsmand på Gabés lossepladsen i det sydlige Tunesien.

Arbejderne har nu fem år mindre af det farlige og usunde arbejde!

Ahmed Dhib, tillidsmand

”Arbejderne har nu fem år mindre af det farlige og usunde arbejde,” siger Ahmed Dhib, som også er tilfreds med, at aftalen også dækker kontorpersonalet på lossepladserne.

Man er berettiget til pension, når man har sparet op i ti år.

Sundhedsskadeligt arbejde

Nedsættelsen af pensionsalderen sker fordi skraldemændene har et slidsomt, sundhedsskadeligt og farligt arbejde.

De går rundt i giftige dampe og er i fare for at skære sig på skarpe ting. Arbejderne er udsat for hudsygdomme, åndedrætssygdomme, stivkrampe og mistet lugtesans, som 40 procent af arbejder lider af.

Makram Amairia er forbundsformand for skraldearbejderne, og han glæder sig over den gode proces, som fagbevægelsen har haft sammen med arbejdsgiverne:

”Aftalen er et godt og konkret udtryk for den dialog og forhandling, som foregår mellem arbejdsmarkedets parter,” siger Makram Amairia.

Det er regeringen, de private arbejdsgiverne på de forskellige lossepladser og fagbevægelsen, som har underskrevet aftalen, som altså i praksis er en trepartsaftale.

Arbejdsmiljøtiltag

I aftalen er der også skrevet nogle arbejdsmiljøtiltag ind, som dækker syv kommunale myndigheder på skraldeområdet sammen med større medarbejderindflydelse.

Det drejer sig for eksempel om at sætte standarder for arbejdsmiljø, værnemidler og procedurer på lossepladserne, hvor behovet for arbejdsmiljøkurser også skal afdækkes.

Det er alt sammen tiltag, som er blevet til med støtte fra Ulandssekretariatet, som i 2020-21 var med til at lave et arbejdsmiljøstudie i renovationssektoren.

Artiklen blev bragt på u-landssekretariatet.dk 32.05.23