ETUC – den europæiske faglige sammenslutning – har netop vedtaget på sin kongres i Berlin en resolution, der tager skarp afstand fra, at Qatar skal have formandskabet for ILO’s årlige arbejdskonference i juni måned i år i Geneve.

Samtidig opfordrer kongressen alle regeringer til at stemme imod udnævnelsen af Qatar ved åbningen af konferencen i Geneve. 

Det er fuldstændig grotesk, hvis Qatar skal have formandskabet for ILO’s arbejdskonference. Et land, hvor grundlæggende faglige rettigheder krænkes dagligt.

Morten skov

– Det er fuldstændig grotesk, hvis Qatar skal have formandskabet for ILO’s arbejdskonference. Et land, hvor grundlæggende faglige rettigheder krænkes dagligt. Det er et meget uheldigt signal at sende, siger Morten Skov Christiansen, fungerende formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), og fortsætter:

– Det mindste, vi kan forvente, er, at ILO stiller langt skrappere krav til Qatars regering om overholdelse af de aftaler, de indgår. Vi vil fra fagbevægelsens side naturligvis være meget tydelige om vores holdninger både op til og under arbejdskonferencen. 

I resolutionen understreges det, at udnævnelsen af Qatar som formandskabsland for konferencen risikerer at skade ILO’s troværdighed og omdømme.

Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) er FN’s organisation for arbejdsmarkedsspørgsmål og har som mål at sikre grundlæggende arbejdstagerrettigheder, at bekæmpe fattigdom og fremme social retfærdighed. 

Kritikken fra kongressen kommer i forlængelse af Qatar som værtsland for VM i fodbold 2022, hvor krænkelser af grundlæggende arbejdstagerrettigheder i Qatar så dagens lys og blev diskuteret verden over.  

Samtidig var Qatar omdrejningspunkt for en skandale tidligere i år – den såkaldte Qatargate – hvor flere medlemmer af Europa-Parlamentet var involveret i en sag, hvor Qatar søgte at påvirke beslutninger gennem udbetaling af store summer.

Sagen førte blandt andet til, at generalsekretæren for den internationale faglige sammenslutning, ITUC, måtte gå af ganske få måneder efter, han var blevet valgt.

EU

Ulighed
Ulighed
Ulighed
Vi skal styrke den sociale dialog og lade arbejdsmarkedets parter løse udfordringerne på arbejdsmarkedet.
tilbagetrækning
tilbagetrækning
tilbagetrækning
Ny aftale sikrer bedre vilkår for kommunalt ansatte på lossepladserne, heriblandt tidligere pension. Aftalen skal også skabe bedre arbejdsmiljø.
dyre boliger
dyre boliger
dyre boliger
I onsdags offentliggjorde Kommissionen deres årlige forårspakke for det europæiske semester. Forårspakken indeholder bl.a. henstillinger til medlemslandenes nationale reform- eller konvergensprogrammer.
socialt søjle
socialt søjle
socialt søjle
Det sociale møde i Porto den 26.-27. maj 2023: Det er en kerneopgave for EU at sikre et mere socialt Europa. Det næste vigtige politiske skridt skal tages på det sociale møde i Porto i denne uge.
FAIR AFTALE
FAIR AFTALE
FAIR AFTALE
Vi skal stå sammen i Europa, og det europæiske faglige fællesskab er også vigtigt for danske lønmodtagere. Det var budskabet fra fungerende formand for FH, Morten Skov Christiansen, som deltog i denne uges kongres for den europæiske fagbevægelse, European Trade Union Confederation (ETUC).
Ligestilling
Ligestilling
Ligestilling
Mere end 45 år efter at EU gjorde lige løn til lov, har formanden for Europa-Kommissionen, Ursula von der Leyen, i dag taget initiativ til at sikre, at det endelig bliver en realitet for kvindelige arbejdstagere.
ETUC
ETUC
ETUC
Vi skal stå sammen i Europa, og det europæiske faglige fællesskab er også vigtigt for danske lønmodtagere. Det var budskabet fra fungerende formand for FH, Morten Skov Christiansen, som deltog i denne uges kongres for den europæiske fagbevægelse, European Trade Union Confederation (ETUC).