ETUC – den europæiske faglige sammenslutning – har netop vedtaget på sin kongres i Berlin en resolution, der tager skarp afstand fra, at Qatar skal have formandskabet for ILO’s årlige arbejdskonference i juni måned i år i Geneve.

Samtidig opfordrer kongressen alle regeringer til at stemme imod udnævnelsen af Qatar ved åbningen af konferencen i Geneve. 

Det er fuldstændig grotesk, hvis Qatar skal have formandskabet for ILO’s arbejdskonference. Et land, hvor grundlæggende faglige rettigheder krænkes dagligt.

Morten skov

– Det er fuldstændig grotesk, hvis Qatar skal have formandskabet for ILO’s arbejdskonference. Et land, hvor grundlæggende faglige rettigheder krænkes dagligt. Det er et meget uheldigt signal at sende, siger Morten Skov Christiansen, fungerende formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), og fortsætter:

– Det mindste, vi kan forvente, er, at ILO stiller langt skrappere krav til Qatars regering om overholdelse af de aftaler, de indgår. Vi vil fra fagbevægelsens side naturligvis være meget tydelige om vores holdninger både op til og under arbejdskonferencen. 

I resolutionen understreges det, at udnævnelsen af Qatar som formandskabsland for konferencen risikerer at skade ILO’s troværdighed og omdømme.

Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) er FN’s organisation for arbejdsmarkedsspørgsmål og har som mål at sikre grundlæggende arbejdstagerrettigheder, at bekæmpe fattigdom og fremme social retfærdighed. 

Kritikken fra kongressen kommer i forlængelse af Qatar som værtsland for VM i fodbold 2022, hvor krænkelser af grundlæggende arbejdstagerrettigheder i Qatar så dagens lys og blev diskuteret verden over.  

Samtidig var Qatar omdrejningspunkt for en skandale tidligere i år – den såkaldte Qatargate – hvor flere medlemmer af Europa-Parlamentet var involveret i en sag, hvor Qatar søgte at påvirke beslutninger gennem udbetaling af store summer.

Sagen førte blandt andet til, at generalsekretæren for den internationale faglige sammenslutning, ITUC, måtte gå af ganske få måneder efter, han var blevet valgt.