Den sociale dialog mellem arbejdsmarkedets parter er helt central for den europæiske sociale model. Den er med til at sikre social robusthed, retfærdighed og bæredygtig vækst.

Desværre er der stadig færre lønmodtagere i Europa, der er dækket af en overenskomst. Den gennemsnitlige dækningsgrad i Europa er faldet fra ca. 66 pct. i 2000 til 56 pct. i 2018.

Kommissionen vil styrke dialogen mellem arbejdsmarkedets parter

Den 25. januar 2023 fremlagde Kommissionen derfor et initiativ, der skal styrke dialogen mellem arbejdsmarkedets parter i EU. Initiativet består af en meddelelse med fokus på at styrke den sociale dialog på EU-niveau og en rådshenstilling, der skal styrke arbejdsmarkedets parters dialog på nationalt niveau.

Som reaktion på Kommissionens initiativ mødtes Parlamentets beskæftigelsesudvalg den 8. maj 2023 for at stemme om et beslutningsforslag om styrkelse af den sociale dialog. 40 stemte for beslutningsforslaget, 2 imod, og 1 undlod at stemme.

Vigtigt for FH at der bakkes op om samarbejdet mellem arbejdsmarkedets parter

Beskæftigelsesudvalget ønsker at styrke den sociale dialog både på nationalt plan og EU-plan. Udvalget understreger også, at det er vigtigt med en større indsats for at hæve dækningsgraden og forhindre faldende organiseringsgrad.

Det forventes, at Rådet skal tage stilling til Kommissionens rådshenstilling i juni måned.

I FH er vi glade for, at beskæftigelsesudvalget store opbakning til at styrke dialogen mellem arbejdsmarkedets parter i højere grad. Det er fundamentet i den danske arbejdsmarkedsmodel og sådan, vi opnår fair lønninger.