Europadagen den 9. maj 2023 var også dagen, hvor Det Europæiske År for Færdigheder blev skudt i gang.

Det Europæiske År for Færdigheder vil adressere kløften mellem uddannelse og de færdigheder, der er brug for og sikre et mere konkurrencedygtigt Europa, bl.a. i takt med den grønne og digitale omstilling. Det vil vare indtil maj 2024.

Større fokus på arbejdstagerens færdigheder i EU

Det Europæiske År for Færdigheder har fire hovedmål: fremme investeringer i træning og opkvalificering, matche færdigheder og jobs, matche menneskers ambitioner og færdigheder med jobmuligheder, samt tiltrække mennesker med de rette færdigheder fra lande uden for EU.

Målene vil blive forsøgt indfriet via eksisterende initiativer, men nye EU-initiativer såsom en EU-talentpulje og forslag til forbedring af praktikophold og anerkendelse af færdigheder vil også bidrage.

At investere i uddannelse og efteruddannelse er ikke bare den rigtige ting at gøre – det er den kloge ting at gøre

Ursula von der leyen

Ursula von der Leyen skød året i gang med disse ord: ”At investere i uddannelse og efteruddannelse er ikke bare den rigtige ting at gøre – det er den kloge ting at gøre”.

FH støtter op om at sætte uddannelse og efteruddannelse højt på den europæiske dagsorden. Det er især vigtigt at styrke erhvervsuddannelserne og voksen- og efteruddannelserne herunder også de erhvervsrettede. Vi skal have flere unge og kvinder uden for uddannelses- og arbejdsmarkedet til at vælge en erhvervsuddannelse, og flere voksne skal løftes fra ufaglært til faglært.