I FH er vi ikke i tvivl om, at EU-samarbejdet er helt afgørende for at sikre fælles holdbare løsninger på tidens udfordringer.

Folketinget stillede også skarpt på EU i denne uge og havde inviteret til debat, hvor bl.a. den danske udenrigsminister gav sit besyv med.

Sikkerhedspolitik berører flere områder i EU

Her var det altoverskyggende tema, at verden i sandhed er forandret de seneste år både geopolitisk, økonomisk og for den sags skyld militært. Og analysen er derfor, at vi – herunder EU – i fremtiden skal forholde os til, at handel, klima, digitalisering, forskning og udvikling har med sikkerhedspolitik at gøre.

Noget at det udenrigsministeren fremhævede var, at det stiller store krav til fremtidens EU-samarbejde, og også til det danske engagement i EU. Det er tydeligt, at Europa skal være klar til at konkurrere og forsvare sine interesser globalt. Det vil en kommende europapolisk aftale også afspejle.

Det grønne væksteventyr skal gå hånd i hånd med gode arbejdsvilkår

I FH mener vi, at det er en bunden opgave at sikre, at fremtidens konkurrence ikke bliver en konkurrence mod bunden, hvor dårlige løn- og arbejdsvilkår bliver rammen for udviklingen i Europa.

Vi skal gøre det grønne væksteventyr til startskuddet for et mere socialt og bæredygtigt Europa, hvor vi samtidig har et skarpt fokus på investering i uddannelse og opkvalificering, godt arbejdsmiljø og inddragelse af lønmodtagerne.