EU’s arbejdsmarkedsagentur, Eurofound, har lavet et baggrundspapir på anmodning fra det svenske formandskab i Rådet. Papiret dannede grundlag for diskussionen på det uformelle EPSCO-rådsmøde den 3.-4. maj 2023.

Eurofound finder det vigtigt at forbedre færdighederne for arbejdstagere

Papiret beskriver udfordringerne på arbejdsmarkedet, og den peger på fokusområder ift. at matche færdigheder og jobs i takt med den grønne, digitale omstilling.

Digitaliseringen og omstillingen til klimaneutralitet betyder, at arbejdet kommer til at ændre karakter for mange lønmodtagere. Der er behov for forbedrede færdigheder, hvis omstillingen skal lykkes.

Eurofound fremhæver i baggrundspapiret, at regeringer i højere grad skal arbejde aktivt for at imødekomme behovet for forbedrede færdigheder.

De peger bl.a. på, at regeringer skal mindske beskæftigelseskløften mellem mænd og kvinder, styrke den sociale dialog, samt fokusere på læring gennem hele livet herunder på arbejdspladsen.

FH mener: Vigtigt med fokus på færdigheder i EU

Uden de rette færdigheder lykkes vi ikke med den grønne, digitale omstilling. Men færdigheder skal forbedres for alle lønmodtagere. Omstillingen må ikke ske på bekostning af hverken faglærte eller ufaglærte