Oliver Röpke skal de næste to et halvt år lede det 329 medlemmer store udvalg, som består af repræsentanter fra arbejdsgiverne, fagbevægelsen og civilsamfundet i de 27 medlemslande.

Udvalget høres og konsulteres i forbindelse med, at Kommissionen fremsætter lovforslag. Danmark har 9 medlemmer.

Den nye formand vil især arbejde for at fremme et mere socialt retfærdigt Europa – men også et Europa, der er i front i forhold til klima, bæredygtighed og respekt for de grundlæggende rettigheder.

Oliver Röpke vil også stå i spidsen for de input, arbejdsmarkedets parter og civilsamfundet vil spille ind til en ny Kommission og et nyt Europa-Parlament, som vælges til næste år.