Tilbage i 2017 vedtog Parlamentet, Rådet og Kommissionen den Europæiske Søjle for Sociale Rettigheder – også kaldet den sociale søjle. Den indeholder 20 principper, der tilsammen udgør et politisk kompas, som skal fungere som pejlemærke hen mod et mere socialt Europa.

For at sætte skub i implementeringen af den sociale søjle blev der på topmødet i Porto i 2021 vedtaget tre hovedmål for de sociale fremskridt i de enkelte EU-lande: Mindst 78 pct. af europæerne mellem 20 og 64 år skal være i beskæftigelse inden 2030; 2) mindst 60 pct. af alle voksne europæere skal deltage i (efter)uddannelse hvert år; 3) antallet af europæere i risiko for fattigdom eller social eksklusion skal reduceres med mindst 15 pct. inden 2030.

Parlamentet ønsker ambitiøs og social køreplan

I den forbindelse mødtes Parlamentets beskæftigelsesudvalg i denne uge til et møde, hvor udvalget vedtog sin holdning til en køreplan frem mod et mere socialt Europa.

Køreplanen opfordrer f.eks. Kommissionen, medlemsstaterne og EU’s sociale parter til at forpligte sig til at nå en overenskomstdækning på mindst 80 pct.

Den opfordrer samtidig Kommissionen til at fremlægge et lovforslag om indførsel af et europæisk socialt sikringskort til at håndhæve gældende national og europæisk arbejdsmarkedslovgivning.

Sidst men ikke mindst lægger den op til at revidere direktivet om offentlige udbud for at sikre arbejdsklausuler i offentlige udbudskontrakter.

Repræsentanter fra EU-institutionerne mødes igen til endnu et topmøde i Porto den 26.-27. maj 2023, hvor de skal gøre status på planen fra Porto-topmødet i 2021 og diskutere status for den sociale søjle, det europæiske år for færdigheder samt de sociale konsekvenser af corona-pandemien og Ruslands krig mod Ukraine.

FH fremhæver den sociale søjle

I FH bakker vi op om den sociale søjle som politisk kompas for udviklingen hen mod et mere socialt Europa. Beskæftigelsesudvalgets køreplan glæder os. Vi bakker varmt op om indførsel af et europæisk socialt sikringskort. Samtidig mener vi, at et revideret direktiv om offentlige udbud aktivt kan og skal modvirke social dumping. Der skal være et krav om at anvende arbejdsklausuler i alle offentlige udbud.