I sidste uge mødtes EU’s ledere og arbejdsmarkedets parter til det sociale trepartstopmøde på europæisk plan. Fokus var på Europas konkurrencemæssige udfordringer, herunder hvordan vi sikrer en retfærdig grøn omstilling.

Både Charles Michel, Formand for Det Europæiske Råd, og Ursula von der Leyen, Formand for Kommissionen, understregede vigtigheden af de sociale parters rolle i at sikre et konkurrencedygtigt Europa.

På det sociale trepartstopmøde fremhævede arbejdsgiverne fra BusinessEurope, at investeringsvilkårene skal forbedres for at styrke de europæiske virksomheders konkurrenceevne. De tilføjede, at håndteringen af Europas konkurrencemæssige udfordringer ikke må ende ud i et støttekapløb.

Modsat blev det slået fast af den europæiske fagbevægelse, ETUC, at konkurrencemæssige udfordringer i Europa ikke må resultere i forringede arbejdsvilkår. Europæiske lønmodtagere er allerede hårdt ramt, da den høje inflation har ført til en nedgang i deres købekraft og levestandard.

ETUC opfordrede EU’s ledere til at lade sig inspirere af den amerikanske lovgivning. Der er konkret tale om den såkaldte Inflation Reduction Act, der binder den grønne omstilling i USA op på en række sociale krav.

Det nye grønne væksteventyr skal ikke være en konkurrence mod bunden, hvor dårlige løn- og arbejdsmiljøvilkår bliver rammen for den grønne, digitale omstilling i Europa. Vi skal styrke vores konkurrenceevne ved også at investere langsigtet i vores kompetencer, produktivitet og et godt arbejdsmiljø.

Morten Skov christiansen, næstformand i fagbevægelsen hovedorganisation

Morten Skov Christiansen, Næstformand FH, udtaler: ”Det nye grønne væksteventyr skal ikke være en konkurrence mod bunden, hvor dårlige løn- og arbejdsmiljøvilkår bliver rammen for den grønne, digitale omstilling i Europa. Vi skal styrke vores konkurrenceevne ved også at investere langsigtet i vores kompetencer, produktivitet og et godt arbejdsmiljø.”

FH kæmper sammen med ETUC om at sikre en grøn omstilling, der kan forbedre Europas konkurrenceevne, men som samtidig er socialt ansvarlig. Derfor er vi glade for, at Ursula von der Leyen efter det sociale trepartstopmøde udtalte: ”Vores konkurrencestrategi går hånd i hånd med en stærk social agenda.”

Kom med, når FH sætter fokus på netop denne problemstilling på et webinar med erhvervsministeren, amerikansk fagbevægelse og Dansk Metal den 12. april 2023.

Du kan tilmelde dig webinaret her