I januar 2021 truede lærerne i Burundi med at strejke. Lærerforbundet STEB var stærkt utilfreds med, at regeringen ville underkaste alle lærere en færdighedsprøve og pønsede på at pille ved lønsystemet. Regeringen truede med massefyringer, og konflikten spidsede til.

Men på initiativ fra STEB og hovedorganisationen COSYBU, som er Ulandssekretariatets partnere i Burundi, blev tvisten mæglet i trepartsorganet Den Nationale Kommission for Social Dialog (CNDS).

Under forhandlingerne indvilgede undervisningsministeriet i at give lærerne indflydelse på udformningen af prøven, og strejken blev afværget.

Vi fik slået fast, at dialog og forhandling er vejen til fælles løsninger, og at fagbevægelsen skal sidde med ved bordet, når rammer for løn og vilkår aftales

Nsavyimana Celestin, formand for COSYBU

”Vi fik slået fast, at dialog og forhandling er vejen til fælles løsninger, og at fagbevægelsen skal sidde med ved bordet, når rammer for løn og vilkår aftales,” siger Nsavyimana Celestin, formand for COSYBU (Confédération des syndicats du Burundi).

Fredelige forhandlinger skaber løsninger

Burundi har siden 90’erne været plaget af først borgerkrig og efterfølgende uro og konflikt. Ulandssekretariatet samarbejder med COSYBU om at skabe et fredeligt og stabilt arbejdsmarked, hvor trepartssamarbejde, dialog og forhandling er fundamentet.

Her spiller Den Nationale Kommission for Social Dialog (CNDS) en vigtig rolle. CNDS blev oprettet i 2013 efter et stort fodarbejde fra COSYBU, som arbejdede længe og hårdt for, at Burundi kunne få et nationalt organ med repræsentanter fra både fagbevægelse, arbejdsgiversiden og regeringen, som var i stand til at mægle i konflikter om arbejdstagerrettigheder.

Ulandssekretariatet har siden 2014 støttet træningen af i alt 150 faglige ledere fra COSYBU. De har bl.a. modtaget undervisning i mægling, social dialog og arbejdsmarkedslovgivning, og netop den træning har ifølge Nsavyimana Celestin betydet, at COSYBU er blevet klædt på til at løse konflikter, som ellers var gået i hårdknude.

”Ulandssekretariatets støtte har klædt os på til at forhandle, søge mægling og sikre arbejdernes rettigheder,” siger Nsavyimana Celestin.

”Ulandssekretariatets støtte har klædt os på til at forhandle, søge mægling og sikre arbejdernes rettigheder,” siger Nsavyimana Celestin.

Som eksempel på en anden konflikt, der var gået i hårdknude, men som nu er blevet løst via Den Nationale Kommission for Social Dialog (CNDS), nævner formanden for COSYBU en tvist om niveauet for offentlige lønninger, som efter at have været fastlåst i syv år, endelig endte med en mæglet aftale i november 2022, så de offentligt ansatte kunne få udbetalt den løn, de havde krav på.

Ekspræsident i spidsen

Regeringen, arbejdsgiverne og fagbevægelsen skiftes til at have formandsskabet i Den Nationale Kommission for Social Dialog (CNDS), og indtil 2024 sidder fagbevægelsen i formandsstolen, der udfyldes af den tidligere præsident i Burundi, Sylvestre Ntibantunganya.

”Vi har høje forventninger til at Ntibantunganya får skubbet flere arbejdsmarkedsreformer igennem, der kan forbedre forholdene for de burundiske arbejdere, da han har mange erfaringer med politiske reformer som tidligere statsmand,” siger Nsavyimana Celestin.

Sylvestre Ntibantunganya ledede Burundis koaliationsregering i 1994-1996 og fik et ry som folkets og fredens mand blandt mange i Burundi.

”Sylvestre Ntibantunganya er velkendt blandt befolkningen og respekteret for sit arbejde som arkitekt af den såkaldte Arusha-fredsaftale, der satte en ende for en over 10 år lang, blodig borgerkrig. Dialog og forhandling i Burundi kan derfor kun vinde med ham som formand for CNDS,” siger Nsavyimana Celestin.

Artiklen er bragt på ulandssekretariatet.dk 26.01.23