Heller ikke det indre marked med fri bevægelighed for vare, tjenesteydelser, kapital og borgere I Europa, som fylder rundt i år er perfekt. Det var budskabet fra ledende næstformand i Kommissionen, Margrethe Vestager til det Økonomiske og Sociale Udvalg, da hun deltog i en debat om det indre marked i tirsdags.

Vestager ser det indre marked som en succes, der har bidraget med højere sociale standarder for arbejdstagerne, men indrømmede, at der stadig var huller og mangler. F.eks. nævnte hun, at princippet om ”samme løn for samme arbejde der udføres på tværs af de europæiske landegrænser” stadig ikke er en realitet.  Vestager ser i den sammenhæng den europæiske søjle for sociale rettigheder som et vigtigt politisk instrument til at komme videre med den sociale dagsorden.

Den 22. februar 2023 præsenterer Vestager en meddelelse om det indre marked. Meddelelsen vil tage en status på det indre marked og tage et kig ind i fremtiden. I FH håber vi, at Kommissionen også vil se på hvordan vi får et mere socialt retfærdigt indre marked, hvor virksomhederne ikke kan underbyde og dermed konkurrere på løn og sociale rettigheder.