Dansk El-forbund rejste i oktober 2022 til Tanzania for at dele ud af viden og erfaringer fra det danske el-fag.

Daværende forbundsformand Jørgen Juul Rasmussen besøgte flere erhvervsskoler med el, køl og mekanik på programmet. I et land, hvor kun fire procent af arbejdsstyrken er faglært, er det for Jørgen Juul Rasmussen vigtigt at give unge i Tanzania en begyndelse på en faglig uddannelse – og gerne i el-faget:

”De næste to år skal vi have 900 unge fra Tanzania i gang med en faglig uddannelse. Den består af seks måneder på skole og to måneders praktik på en virksomhed. Det giver ikke en fuld faglært, som vi kender det fra Danmark, men det et vigtigt første skridt mod en faglig uddannelse – næsten som et grundforløb”.

Den danske model ude at rejse

Den danske model var ude og rejse med de danske arbejdsmarkedsparter fra Dansk Industri, Dansk Metal og Den Jydske Håndværkerskole.

Rejsen var organiseret af Ulandssekretariatet og er en udløber af anbefalingerne fra Udenrigsministeriets hvidbog om jobskabelse og faglige uddannelser i Afrika, hvor Jørgen Juul Rasmussen sad i udvalget under udviklingsministeren på vegne af Dansk El-forbund og Ulandssekretariatet.

Det er blandt andet med støtte fra Dansk El-Forbund og Ulandssekretariatet, at TUICO planlægger kurserne i samarbejde med arbejdsgivere og to erhvervsskoler i Dar Es Salaam

”For at skaffe bedre erhvervsuddannelser i Tanzanias er det vigtigt med gode relationer mellem arbejdsmarkedets parter, så de sammen kan skræddersy fremtidens kurser sammen med erhvervsskolerne. Det har der bare ikke været samme tradition for i Tanzania som i Danmark” sagde Jørgen Juul Rasmusen.

Hårdt brug for unge elektrikere

Direktøren for den tanzaniaske virksomhed ALAF, som blandt andet producerer tagplader af stål, aluminium og zink, er enig og har hårdt brug for flere unge elektrikere i fremtiden. Han arbejder sammen med det lokale fagforbund, TUICO (Tanzania Union of Industrial and Commercial Workers), som organiserer elektrikere. Virksomheden tager tit imod elever fra erhvervsskolerne, og vil gerne tage imod flere fra grundforløbet:

”De skal bare have lidt grundviden om lidt PLC-kendskab (automation), arbejdsmiljø og sikkerhed på arbejdspladsen, hvis det er muligt – ellers får de det hos os under praktikken”.

Vi har både el og køl på programmet, og det er godt at vi fik sat os sammen ned og justeret kursus – og undervisningsplanerne for de korte seksmåneders kurser og læringsmålene for praktikanter, så de kan styrke elevernes mobilitet og jobmuligheder i for eksempel el-faget

Forstander Joseph Henry Mwanda fra erhvervsskolen VETA i Dar es-Salaam

Det er blandt andet med støtte fra Dansk El-Forbund og Ulandssekretariatet, at TUICO planlægger kurserne i samarbejde med arbejdsgivere og to erhvervsskoler i Dar Es Salaam. Forstander Joseph Henry Mwanda fra erhvervsskolen VETA i Dar es-Salaam arbejder nu sammen med arbejdsmarkedets parter på at udvikle læseplanerne så eleverne har de nødvendige kompetencer til fremtidens jobs:

”Vi har både el og køl på programmet, og det er godt at vi fik sat os sammen ned og justeret kursus – og undervisningsplanerne for de korte seksmåneders kurser og læringsmålene for praktikanter, så de kan styrke elevernes mobilitet og jobmuligheder i for eksempel el-faget”.

For Ulandssekretariatets direktør, Lone Ilum Christiansen, er det vigtigt at markedsføre det danske partsarbejde, når man snakker erhvervsuddannelser, så der kan komme flere elever ud i el-faget i Tanzania:

”I lande som Tanzania er det oftest myndighederne, som bestemmer over hele erhvervsuddannelsessystemet. Derfor finder man ofte arbejdsløse akademikere blandt uformelle taxichauffører – men til gengæld en stor mangel på faglærte og kompetente elektrikere, køleteknikere eller mekanikere”.

FAKTA

FAKTA

Dansk El-forbund støtter, gennem Ulandssekretariatet, fagbevægelsen i Tanzania i kampen for at give unge Tanzanianere støtte til det første skridt mod en faglig elektrikeruddannelse. Programmet er støttet af Danida og kobler faglige uddannelser med dansk udviklingsbistand. Samarbejdet løber indtil 2024. Artiklen har tidligere været bragt i Elektrikeren