Nedenfor kan du læse nogle af de EU-tiltag, der har haft betydning for danske lønmodtagere.

Arbejdspladsvurdering (APV): Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. APV’en er virksomhedens eget redskab til at holde styr på arbejdsmiljøet. Kravet blev indført som følge af et EU-direktiv om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen.

Hviletidsbestemmelsen: Arbejdstiden skal tilrettelægges således, at medarbejdere får en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer inden for hver periode på 24 timer. Hviletidsbestemmelsen kommer af EU-direktivet om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden.

Lovbestemt ligeløn: Ligelønsloven forbyder lønmæssig forskelsbehandling på grund af køn. Kvinder og mænd skal have lige løn og lige lønvilkår for samme arbejde eller for arbejde af samme værdi. Kravet om lovbestemt ligeløn er udspringer sig af EU-direktivet om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv

Lovbestemt ligebehandling: Ligebehandlingsloven forbyder forskelsbehandling af mænd og kvinder i forhold til ansættelsesvilkår. Loven indeholder også regler om afskedigelse på grund af graviditet og barsel. Direktivet om ligebehandling var et af de første direktiver der satte præcedens for ligestilling på arbejdspladsen.

Graviditetsorlov er den første orlov som alle kommende mødre har ret til. Du kan gå på graviditetsorlov 4 uger før din forventede fødselsdato. Orloven blev gennemført i graviditetsdirektivet, og sikrede en konkret rettighed for gravide i arbejde.