At Kommissionen med forslagene tager initiativ til at skabe bedre rammer for social dialog i EU, er noget, der ses positivt på i FH.

”Jeg er glad for, at Kommissionen tager initiativ til at styrke social dialog i EU. Fra FH’s side har vi netop påpeget, at den bedste måde at opnå fair lønninger ikke sker gennem lovbestemte mindstelønninger, men i stedet ved at styrke social dialog”, siger Morten Skov Christiansen, næstformand i FH.

Kommissionen har i deres præsentation af forslagene forklaret, at man ønsker at udnytte social dialogs fulde potentiale. Af meddelelsen fremgår det bl.a., at der er behov for en bedre forståelse af social dialog på tværs af Kommissionen og en mere sammenhængende tilgang til inddragelse og høring af arbejdsmarkedets parter. Det foreslås bl.a. at udpege social dialog-koordinatorer i Kommissionen.

Samtidig er vigtigt  skabe de bedste rammer for kollektive forhandlinger i medlemslandene. Det ses i rådshenstillingen, hvor man ønsker at styrke parternes kapacitet, samtidig med at parterne opfordres til at forhandle og indgå kollektive overenskomster.

FH har sammen med DA indsendt et fælles positionspapir til Kommissionen, hvor vi opridser nogle af vores prioriteter for styrkelsen af social dialog. Her er det dejligt at se, at Kommissionen er enige med os i, at arbejdsmarkedets parter skal involveres noget mere i politikudviklingen. Samtidig fremgår det også at meddelelsen, at man vil indsætte deciderede social dialog-koordinatorer i Kommissionen, hvilket længe har stået højt på vores ønskeliste

Morten skov christiansen, næstformand i FH

”FH har sammen med DA indsendt et fælles positionspapir til Kommissionen, hvor vi opridser nogle af vores prioriteter for styrkelsen af social dialog. Her er det dejligt at se, at Kommissionen er enige med os i, at arbejdsmarkedets parter skal involveres noget mere i politikudviklingen. Samtidig fremgår det også af meddelelsen, at man vil indsætte deciderede social dialog-koordinatorer i Kommissionen, hvilket længe har stået højt på vores ønskeliste” – siger Morten Skov Christiansen, næstformand i FH.  

Det forventes, at Rådet skal tage stilling til Kommissionens rådshenstilling i juni måned. Vi vil i FH nu dykke dybere ned i Kommissionens forslag.

Læs mere om kommissionens forslag til styrkelsen af social dialog i EU