Jeg vil starte med at anerkende, at den tidligere regering har taget initiativ til et partnerskab om seniorer – det har Fagbevægelsens Hovedorganisation opfordret til, siden den såkaldte seniortænketank afleverede deres anbefalinger i 2019!

Nu håber vi, at den kommende regering vil forsætte og intensivere arbejdet. For vi er ikke i mål endnu med at sikre gode forhold for seniorer.

I fagbevægelsen er vi rigtig glade for, at Christiansborg med retten til tidlig pension har sikret en værdig tilbagetrækning til de lønmodtagere, som har været længst på arbejdsmarkedet.

I en tid, hvor virksomhederne råber på arbejdskraft, er det uforståeligt, at arbejdsgiverne ikke kigger mod de ledige seniorer.

Lizette Risgaard

Kun halvdelen af lønmodtagerne tror de kan holde frem til pensionsalderen

Vi ved fra meningsmålinger, at kun knap halvdelen af alle lønmodtagere selv tror, at de kan holde frem til pensionsalderen. Den bekymring skal vi tage alvorligt, så vi understøtter et bæredygtigt arbejdsmarked, hvor seniorer reelt skal have mulighed for fortsat at bidrage, indtil de når pensionsalderen.

Ligeledes er det sund fornuft, at den tidligere regering har lempet reglerne for modregning af en partners arbejdsindkomst i pensionerne, så vi belønner dem, der tager en ekstra tørn på arbejdsmarkedet.

Men der er stadigt et langt og sejt træk tilbage, hvis vi skal få flere seniorer til at blive længere på arbejdsmarkedet. Vi er nødt til at ændre vores syn på arbejde og alder. Det skylder vi os selv, hinanden og samfundet. For forskning viser, at med livserfaring får man bedre sociale kompetencer, og man har flere forskellige erfaringer at trække på, når man skal vurdere en situation. Der er brug for at påskønne de erfarne.

Diskrimination er uacceptabelt og skal stoppes

Selvom mange chefer og arbejdspladser har fået øjnene op for, at deres erfarne medarbejdere er værdifulde, hører vi stadig alt for mange groteske historier om dygtige seniorer, der skriver hundredvis af ansøgninger uden nogensinde at komme til samtale.

Diskrimination er uacceptabelt, og det skal stoppes.

Men det handler ikke kun om en kulturændring, det ved vi bl.a. fra ”projekt SeniorArbejdsLiv”. Undersøgelsen viser, at mange seniorer oplever, at der ikke bliver gjort noget fra virksomhedernes side i forhold til at fastholde ældre medarbejdere.

Indfør krav i loven om arbejdsmiljø

Vi mener i fagbevægelsen for det første, at der er behov for at indføre et krav i arbejdsmiljøloven om, at virksomhederne holder årlige seniorsamtaler med deres ældre medarbejdere.

Et sikkert og sundt arbejdsmiljø er et helt centralt værktøj til at fastholde seniorer på arbejdsmarkedet. Vi skal forebygge fysisk og psykisk nedslidning på det danske arbejdsmarked, så seniorer kan holde til arbejdet, indtil de rammer pensionsalderen – både til gavn for dem selv og for virksomhederne.

For det andet er det nødvendigt, at flere virksomheder får en seniorpolitik med mulighed for fx seniordage og tilbud om nedsat tid. Det findes i dag i flere overenskomster, og det kan parterne med fordel udbrede og udvikle.  

For det tredje skal jobcentre og a-kasser gøre en ekstra indsats for at få tidligt fat i ledige seniorer, så de hurtigt kommer videre i jobsøgningen efter en afskedigelse. Vi ved, at seniorer har en større risiko for langtidsledighed.

Arbejdsgiverne skal tage ansvar!

Derfor er det bydende nødvendigt, at arbejdsgiverne tager ansvar for denne dagsorden. I en tid, hvor virksomhederne råber på arbejdskraft, er det uforståeligt, at arbejdsgiverne ikke kigger mod de ledige seniorer.

Med den stigende pensionsalder er det en kæmpe udfordring, at man som senior kan risikere at blive parkeret i ledighedskøen

Lizette Risgaard

Med den stigende pensionsalder er det en kæmpe udfordring, at man som senior kan risikere at blive parkeret i ledighedskøen. Derfor mener vi, at der skal foretages en undersøgelse af rekrutteringspraksissen i både offentlige og private virksomheder, så vi kan få dokumenteret, om der sker diskrimination.

Arbejdsgiverne har ledelsesretten, og de råber fortsat på mere og billigere udenlandsk arbejdskraft. Derfor har de klart en forpligtelse til og ansvar for at ansætte og fastholde seniorer på arbejdsmarkedet.

Indlægget er bragt i Altinget 28.11.22