Det er nu 70 år siden, at den første fælles samling for Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab fandt sted i Strasbourg. Det markerede begyndelsen for det Europa-Parlament, vi kender i dag.

Gennem syv årtier er seks europæiske lande vokset til en Union af 27 medlemslande, der sammen opfostrer demokrati og grundlæggende rettigheder.

Tirsdag den 22. november fejrede Parlamentet de historiske og lovmæssige bedrifter de seneste 70 år ved en særlig ceremoni. Se med her: https://www.europarl.europa.eu/news/da/headlines/eu-affairs/20221114STO53904/europa-parlamentet-fylder-70-ar

Om Europa-Parlamentet

Europa-Parlamentet samledes for første gang i 1952, to år efter at det europæiske samarbejde blev grundlagt med det Europæiske Kul- og Stålfællesskab.

Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs forsamling bestod af 78 parlamentariker, fra de daværende medlemslandes parlamenter. De havde ingen lovgivende eller reel magt. Deres opgave var primært at rådgive.

I 1979 var der for første gang direkte valg til Europa-Parlamentet.

Europa-Parlamentet er i dag EU’s lovgivende organ sammen med Rådet. Det vælges direkte af vælgerne i Europa hvert. 5. år og består nu af 705 medlemmer, hvor 14 er danske Sidste valg blev holdt i 2019.