Siden indgåelsen af Maastricht-traktaten i 1992 har EU’s økonomiske styringsramme bidraget til at skabe betingelser for økonomisk stabilitet, bæredygtig økonomisk vækst og højere beskæftigelse. EU’s økonomiske styringsramme består bl.a. af det europæiske semester og stabilitets- og vækstpagten.

EU’s økonomi har dog været under pres som følge af først coronakrisen og siden Ruslands invasion af Ukraine. Derfor havde Kommissionen i onsdags inviteret til pressemøde om en meddelelse om en tilpasning af EU’s økonomiske styringsramme, således at den flugter med de nye realiteter og udfordringer.

Med Kommissionens opdaterede ramme sigtes der mod at fremme bæredygtig vækst gennem investeringer og reformer. Samtidig skal rammen være bedre i stand til at opdage og korrigere ubalancer i statsbudgettet.

”Vi sigter efter et enklere system af finanspolitiske regler, med større ejerskab til det enkelte medlemsland og mere råderum til gældsnedbringelse – men kombineret med stærkere håndhævelse.” – Valdis Dombrovskis, ledende næstformand i Kommissionen.

Læs kommissionens pressemeddelelse