Mandag og tirsdag afholdte Fagbevægelsens Hovedorganisation sin første ordinære kongres. Til kongressen var foruden de delegerede også inviteret en række internationale gæster, der kunne bevidne, hvordan brikkerne blev lagt til fagbevægelsens arbejde frem mod 2026.

På kongressen blev det blandt andet besluttet, hvilke indsatsområder, der skal prioriteres i den kommende kongresperiode. Her går man fra 7 indsatsområder til 5.

EU og internationalt er  et af de fem indsatsområder i den kommende kongresperiode, hvorfor internationalt samarbejde stadig vil have en markant plads i FH’s arbejde.

EU var et af flere  temaer på kongressen, og flere fra talerstolen omtalte da også vigtigheden af, at fagbevægelsen fortsat vil prioritere det internationale arbejde højt.

Kongressens afslutning betød også et farvel til næstformand Bente Sorgenfrey, som hidtil har haft EU og international som ansvarsområde. Bente Sorgenfrey har valgt at gå på pension, og giver stafetten videre til Morten Skov Christiansen, som overtager ansvarsområderne EU og det nordiske samarbejde fremadrettet.