I fredags nåede EU’s energiministre til politisk enighed om håndteringen af de høje energipriser. Ministrene forslår blandt andet at medlemslandene skruer ned for energiforbruget og går i gang med at indsamle og omfordele energisektorens overnormale profit til borgere og virksomheder, som kæmper med at betale de høje elregninger. Det er nu op til medlemslandene at få ført aftalen ud i livet.

Aftalen er en opfølgning på Kommissionsformanden Ursula von der Leyens forslag i State of the Union talen. Her præsenterede hun en plan for, hvordan der kan sendes penge tilbage til husholdninger og virksomheder, som lider mest under de høje energipriser og som forventes at blive værre, når vinteren melder sin ankomst.  

I FH hilser vi tiltaget velkommen. FH mener, at det er rimeligt og helt nødvendigt, at de selskaber, der i dag tjener afsindige summer på de høje energipriser, bidrager lidt ekstra. Og at en del af pengene så kan føres til husholdningerne, der kæmper med enorme regninger.

Onsdag stemte Parlamentet om EU’s reaktion til de stigende energipriser i Europa., som de bakker op omkring men ser gerne flere tiltag og mere fokus på de mest udsatte grupper i Europa