Aftalen betyder, at der sikres klare rammer om lønmodtagernes vilkår og muligheder i voksen- og efteruddannelsessystemet.

Fx videreføres forhøjede takster og VEU-godtgørelse på AMU-området, omstillingsfonden, sporskifteordningen, puljen til opsøgende arbejde og FVU-digital og FVU-engelsk.

Med forlængelsen af aftalen afsættes der 342,6 mio. kroner i 2023.

Samtidig tilkendegiver parterne, at de opretholder ambitionen om at mødes til nye trepartsforhandlinger i 2023 for at aftale langsigtede løsninger, der skal fremtidssikre et robust VEU-system.

Det er helt afgørende, at både ufaglærte, faglærte og personer med en videregående uddannelse får den nødvendige opkvalificering. Ellers står vi som samfund meget dårligt rustet til at gennemføre digitaliseringen, den grønne omstilling og en styrkelse af velfærden

LIZETTE RISGAARD

Vi fastholder mål om langsigtet løsning

”I den nuværende situation er jeg tilfreds med, at vi forlænger VEU-trepartsaftalen og samtidig opretholder ambitionsniveauet om til næste år at drøfte langsigtede og ambitiøse løsninger, der omfatter hele VEU-systemet, siger Lizette Risgaard.

Se aftalen: Trepartsaftale om styrket voksen-, efter- og videreuddannelsesuddannelse forlænges (bm.dk)

”Det er helt afgørende, at både ufaglærte, faglærte og personer med en videregående uddannelse får den nødvendige opkvalificering.

Ellers står vi som samfund meget dårligt rustet til at gennemføre digitaliseringen, den grønne omstilling og en styrkelse af velfærden”, siger Lizette Risgaard.