NFS består i dag af 15 nationale hovedorganisationer, der tilsammen repræsenterer over 8.5 mio. arbejdstagere. 

Selvom de nordiske lande er forskellige og har forskellige interesser, binder fælles værdier og arbejdsmarkedsmodeller Norden sammen i et stærkt sammenhold. NFS spiller en vigtig rolle med at samordne holdningerne og sikrer en stærkere nordisk stemme i ETUC og EU.

I Oslo var det fremtidens arbejdsmarked, fagbevægelsens rolle i det europæiske samarbejde samt den grønne omstilling, som var til debat.

Set fra venstre til højre: Bente Sorgenfrey (FH), Yasmin Fahimi (DGB), Peggy Helsen Føsvik (LO Norge), Susanna Gideonsson (LO Sverige)

Bente Sorgenfrey præsenterede FH’s rapport om en retfærdig grøn omstilling fra 2022. Rapporten viser, at selvom tre fjerdedele af lønmodtagerne i Danmark er positive over for den grønne omstilling, er der bekymringer og mange mener ikke, at omstillingen er social retfærdig.

Ifølge Bente Sorgenfrey, så kører toget og vi skal have alle med ombord.

Det kræver politisk vilje at prioritere uddannelse og opkvalificering. Sikre tryghed for de lønmodtagere, der kommer i klemme i omstillingen

bente sorgenfrey, næstformand i fh

Endelig modtog de nordiske faglige ledere en invitation fra den islandske statsminister, som under det islandske formandskab af Nordisk Råd i 2023 inviterer til trepartsdialog om grøn omstilling.