Samarbejde

Samarbejdsaftalen DA/LO 2006

Samarbejdsaftalen mellem LO og DA – gældende fra den 27. oktober 2006. https://fho.dk/wp-content/uploads/lo/2017/05/4012-samarbejdsaftalen2006.pdf