Samarbejdsaftalen mellem LO og DA – gældende fra den 27. oktober 2006.

https://fho.dk/wp-content/uploads/lo/2017/05/4012-samarbejdsaftalen2006.pdf