Vi skal tvangsarbejde til livs, og det sker kun, hvis vi griber til bindende midler. Man er nået et stykke af vejen med til ILO's konvention om afskaffelse af tvangsarbejde, men vi mangler stadig at se en effekt. Kommissionens forslag kan ikke gøre det alene, men det er et skridt i den rigtige retning

Bente Sorgenfrey, næstformand i fh

ILO’s konvention 105 forbyder tvangsarbejde og er ratificeret af en lang række lande uden at dette reelt har betydet et ophør af brugen af tvangsarbejde. Med forslaget vil Kommissionen derfor forbyde produkter på EU’s indre marked, der er fremstillet ved brug af tvangsarbejde. Det gælder både produkter fremstillet i EU, og det gælder produkter som importeres til eller eksporteres fra EU. Forslaget omfatter alle sektorer.

Helt konkret skal forbuddet håndhæves af medlemsstaternes relevante nationale myndigheder. De nationale toldmyndigheder skal identificere og stoppe de pågældende produkter ved EU’s grænser.

Forslaget til forordning skal nu behandles i Rådet og i Europa-Parlamentet.

Baggrund

ILO vurderer, at 27,6 millioner mennesker globalt er i tvangsarbejde. Tvangsarbejde findes på alle kontinenter og i alle sektorer. Størstedelen af tvangsarbejdet finder sted indenfor den private sektor, men i nogle tilfælde er regeringer også ansvarlige.

Find forslaget på kommissionens hjemmeside