Tirsdag havde arbejdsmarkedets parter på europæisk niveau inviteret til konference. Baggrunden for konferencen var det nye arbejdsprogram for europæisk social dialog 2022-2024, som parterne nåede til enighed om tidligere på året, og som officielt skulle underskrives på konferencen.

Med arbejdsprogrammet er vejen banet for arbejdet med social dialog de kommende år, og her er der flere interessante initiativer på dagsorden som fx grøn omstilling og arbejdsløshed blandt unge.

Det, der springer mest i øjnene, er, at parterne for første gang i 20 år sammen skal forhandle om bindende lovgivning, når de i efteråret 2022 skal søge at nå frem til et direktivforslag om telearbejde – herunder retten til at være offline. FH kommer til at indgå i ETUC’s forhandlingsdelegation.

Det var da også nogle tilfredse repræsentanter for parterne, der havde indtaget panelet til dagens konference. Esther Lynch fra den europæiske fagbevægelse forklarede, at arbejdsprogrammet viser, hvad vi som parter er i stand til at udrette. Vi forsøger at finde løsninger og få den bedste aftale sammen.

FH ser frem til at gå aktivt ind i forhandlingerne om hjemmearbejde og retten til at være offline. At FH kan være med til at formulere direktivteksten giver en helt unik mulighed for at formulere direktivet på en måde, der tilgodeser vores arbejdsmarkedsmodel.

Konferencen sluttede af med en debat om fremtiden for den europæiske social dialog. Her deltog ledende næstformand Valdis Dombrovskis, og han lagde vægt på vigtigheden af social dialog i en tid med ændringer. Ukraine-krigen, COVID-19 og den grønne og digitale omstilling medfører ændringer på arbejdsmarkedet, og her er social dialog central i løsningen af de udfordringer, der følger med, ifølge Dombrovskis.