I december 2021 præsenterede Kommissionen et direktivforslag til implementering af OECD’s søjle 2 på EU-niveau, som vil lægge en bund under selskabsskatten på 15%.

I FH har vi hele tiden været fortaler for fælles globale skatteregler og forslaget om en minimumsskat. Vi havde gerne set niveauet for minimumsskatten sat endnu højere, men med aftalen sættes der ikke desto mindre stadig en bund under selskabsskatten og dermed en kæp i hjulet for det evige ræs mod bunden for selskabsskat.

Derfor er det også ærgerligt, at Kommissionen har sine problemer med at få vedtaget deres direktivforslag. Skattespørgsmål kræver enstemmighed i Rådet, og her har Ungarn valgt at nedlægge veto mod forslaget. Ungarn mener, at i en tid med krig i Europa, vil indførelsen af skattesatsen alvorligt skade EU’s konkurrenceevne. Kort sagt står forslaget lidt i stampe, og hvad det hele ender med, er endnu uklart.

Økonomikommissær besøger skatteudvalget

For at skabe klarhed over skattearbejdet var økonomikommissær Paolo Gentiloni i mandags inviteret til debat i Parlamentets skatteunderudvalg. Her skulle kommissæren diskutere Kommissionens arbejde på skatteområdet herunder kommende prioriteter. 

Parlamentarikerne kunne ikke lade være med at spørge ind til hele situationen med Ungarn. Hertil svarede Gentiloni, at vetoretten er en del af solidariteten med de andre medlemsstater, som skaber forudsætningen for samarbejde.

Af kommende tiltag fremmede Gentiloni BEFIT. Formålet med BEFIT er at sammensætte et fælles regelsæt for selskabsbeskatning i EU og herigennem en mere retfærdig fordeling af beskatningsretten mellem EU’s medlemsstater. Det forventes, at Kommissionen vil fremlægge BEFIT i 2023.