Rapporten sætter fokus på omstilling og herunder, hvordan EU kan sikre en hurtigere omstilling. Særligt 10 forslag, til hvor EU kan forbedre sammenhængen mellem klimatiltag og digitalisering, blev præsenteret.

Det er vigtigt at sætte fokus på den grønne og digitale omstilling, så 2050-målene opnås, og så EU får sat en stopper for afhængigheden af Rusland.

Blandt forslagene er der en styrkelse af modstandsdygtigheden, sikring af grønt og digitalt diplomati samt fokus på uddannelses- og træningssystemer. Uddannelsesaspektet er særligt vigtigt, da det skal sikre, at medarbejdere har de rette kompetencer til at håndtere nye teknologier og til støtte af mobilitet mellem forskellige sektorer.

Næste skridt er, at Kommissionen den 17.–18. november vil drøfte fremsynsrapportens konklusioner på den årlige konference om det europæiske strategi- og politikanalysesystem.

Læs rapporten her.