Til september er der første ansøgningsfrist på GLOBUS, en ny pulje under Udenrigsministeriet, der støtter samarbejde mellem danske uddannelsesinstitutioner og partnere i udviklingslande. 

Puljen kan støtte uddannelsesophold hos lokale virksomheder eller uddannelsesinstitutioner eller andre projekter, der er forankret i de danske elevers faglighed. Der er også mulighed for at faglærere kan rejse med ud, når dette er relevant for projektet.

GLOBUS kan søges af alle danske uddannelsesinstitutioner, herunder erhvervs- og professionsskoler. Fagforbund kan også søge i samarbejde med en uddannelsesinstitution.

Det er vigtigt, at unge mennesker – også dem på erhvervs- og professionsuddannelser – deltager i det danske udviklingssamarbejde

Bente SORGENFREY

Bente Sorgenfrey: Udlandsophold styrker faglighed og modenhed

GLOBUS-puljen – hvis navn står for Globalt engagement, Uddannelse og Samarbejde – skal få flere danskere til at bakke op og engagere sig i det danske udviklingssamarbejde og FN’s Verdensmål.

Ulandssekretariatet, FH’s udviklings- og bistandsorganisation, forvalter puljen i samarbejde med Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde.

Formand for Ulandssekretariatet og næstformand i FH Bente Sorgenfrey er glad for, at det nu bliver muligt for flere unge fra FH’s fagområder at rejse ud i verden:

”Det er vigtigt, at unge mennesker – også dem på erhvervs- og professionsuddannelser – deltager i det danske udviklingssamarbejde. En af måderne er at rejse ud og aktivt engagere sig i virkeligheden, og det styrker faglighed og modenhed hos de unge. Det bliver der flere muligheder for med den nye GLOBUS-pulje,” siger hun.

GLOBUS støtter samarbejde mellem danske uddannelsesinstitutioner og partnere i det Globale Syd for at skabe engagement i det internationale udviklingssamarbejde og Verdensmålene.
“Det, der startede som et enkeltstående projekt, er blevet et populært uddannelsestiltag, som er kommet for at blive. Lærlingeudsendelserne bidrager til udvikling og gensidig respekt for meget forskellige livsvilkår, og vi bliver stolte, når vi ser, hvordan vores elever trives og vokser med opgaven – og modtager positiv respons for deres faglighed”, siger Aksel Gaardsted Christiansen, uddannelseschef på HEG Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Gode erfaringer fra lærlinge i Tanzania

Ulandssekretariatet her selv erfaring med – i samarbejde med erhvervsskolen HEG – at sende lærlinge fra uddannelsen til landbrugsmaskinmekaniker på praktikophold i Tanzania.

Læs mere om puljen

Læs mere om puljen på www.globuspuljen.dk

Det har resulteret i både personlig og faglig udvikling hos de lærlinge, der har været afsted, men også i større interesse for uddannelsen, lyder det fra Aksel Gaardsted Christiansen, uddannelseschef på HEG Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen.

”Det, der startede som et enkeltstående projekt, er blevet et populært uddannelsestiltag, som er kommet for at blive.

Lærlingeudsendelserne bidrager til udvikling og gensidig respekt for meget forskellige livsvilkår, og vi bliver stolte, når vi ser, hvordan vores elever trives og vokser med opgaven – og modtager positiv respons for deres faglighed,” fortæller han.

Skal få unge til at engagere sig

Fra Udenrigsministeriets side er ønsket med puljen at nå bredt ud i befolkningen, og derfor er der en klar opfordring til netop erhvervs- og professionsskoler om at søge puljen.

Vores seneste undersøgelse viser, at danskerne – og især de unge – i høj grad bakker op om udviklingssamarbejdet og engagerer sig i verdens udvikling.

Flemming Møller Mortensen, Udviklingsminister

Udviklingsminister Flemming Møller Mortensen udtaler:

”Vores seneste undersøgelse viser, at danskerne – og især de unge – i høj grad bakker op om udviklingssamarbejdet og engagerer sig i verdens udvikling.

Det vidner om, at gode kræfter fra civilsamfundet og uddannelsessektoren gør en flot indsats for at engagere danskere i udviklingssamarbejdet og verdensmålene.

Det vil vi understøtte med den nye GLOBUS pulje, og jeg glæder mig til at se, hvad puljen kaster af sig af samarbejdsprojekter, som kan engagere endnu flere.”

LÆS MERE: U-landssekretariatet.dk

GLOBUS støtter samarbejde mellem danske uddannelsesinstitutioner og partnere i det Globale Syd for at skabe engagement i det internationale udviklingssamarbejde og Verdensmålene. Næste ansøgningsfrist er 1. september 2022.

Mulighed for rådgivning

Hos Ulandssekretariatet er man med lanceringen af puljen nu klar til at hjælpe og rådgive potentielle ansøgere.

Som uddannelsesinstitution eller fagforbund kan man blandt andet få hjælp til at afdække mulighederne for de enkelte faggrupper og finde lokale samarbejdspartnere. 

Det er nemlig et krav for at få en bevilling fra GLOBUS, at man har en lokal samarbejdspartner, fx en virksomhed eller skole, og her kan Ulandssekretariatets erfaringer og tilstedeværelse i en lang række udviklingslande være en god hjælp. 

Læs mere om puljen på www.globuspuljen.dk