FH ønsker et mere socialt Europa, men vi mener også, at man skal være meget varsom med at igangsætte en proces hen mod traktatændringer på nuværende tidspunkt, hvor følelserne er uden på tøjet pga. Ruslands invasion af Ukraine. I stedet burde vi bruge kræfterne på at få skabt fred og stabilitet i Europa. Og få EU samarbejdet til at virke inden for de eksisterende rammer med respekt for vores nationale velfærds- og arbejdsmarkedsmodel.

Det virker til, at Kommissionen ikke er helt uenige med os her. I fredags præsenterede Kommissionen en meddelelse, der skal følge op på Konferencen om Europas fremtid. Og her bevarer Kommissionen et åbent sind i forhold til traktatændringer – men lægger ikke umiddelbart selv op til nogle. Af meddelelsen fremgår det, at traktatændringer ikke bør være et mål i sig selv, og at der er meget, der kan og skal gøres under de eksisterende rammer.

Kommissionen oplister i meddelelsen alle de initiativer, som allerede er taget samt planlagte tiltag, der dækker en række af konferencens forslag. Derudover oplistes også nye initiativer, som er inspireret af Konferencens forslag fx yderligere gennemsigtighed i EU’s beslutningsproces og brug af borgerpaneler

Nogle af de nye forslag vil blive præsenteret i Ursula von der Leyens State of the Union-tale i september 2022. Det Europæiske Råd som mødes i disse dage ser også ud til at have en pragmatisk tilgang, hvor der ikke lige nu er appetit på at kaste sig ud i en traktatændringsproces.

Læsetips

Eurofound har publiceret en artikel om kollektive overenskomster og social dialog. Artiklen undersøger, om man i 2021 er kommet tilbage til normalen.