Vi kommer ikke i mål med den grønne omstilling i Danmark, hvis vi ikke husker at løfte blikket og tænke internationalt. Derfor var det også med stor interesse, at FH kunne følge onsdagens plenarforsamling, hvor revisionen af EU’s emissionshandelssystem, den sociale klimafond og CO2-grænsetilpasningsmekanismen igen var til afstemning.

Højere ambitioner i hele EU vil ikke blot gavne klimaet direkte – det vil også mindske risikoen for, at klimatiltag i Danmark forskyder produktion og dermed arbejdspladser og udledning til udlandet.

Bente Sorgenfrey

For to uger siden var der en nedsmeltning mellem de større politiske grupper i Parlamentet, hvilket medførte, at forslaget blev sendt tilbage til udvalget. To uger efter er det lykkedes Parlamentet at opnå enighed om revision af EU’s emissionshandlingssystem, den sociale klimafond og CO2-grænsetilpasningsmekanismen.

At forslaget ikke kom igennem første gang har skabt debat om, hvorvidt Europa er det kontinent, der går forrest. Med Parlamentets aftale er det modbevist, og EU er igen stemplet ind i klimakampen.

”Højere ambitioner i hele EU vil ikke blot gavne klimaet direkte – det vil også mindske risikoen for, at klimatiltag i Danmark forskyder produktion og dermed arbejdspladser og udledning til udlandet” lyder det fra Bente Sorgenfrey.