Forud for afstemningen havde Europa-Parlamentet debatteret vigtige dele af pakken herunder det forslag, der skal være med til at sikre, at EU’s emissioner bliver reduceret med 55% inden 2030 samt forslaget om den sociale klimafond. Den sociale klimafond gør det muligt at give et tilskud til borgere, der vil investere i bl.a. solceller eller varmepumper. Efter intens debat blev dele af pakken stemt ned og sendt tilbage til fornyet behandling i udvalget, da et flertal i Parlamentet ønskede en mere ambitiøs klimapolitik end det, der blev sat til afstemning.

Vejen mod klimaneutralitet

Den sociale klimafond er et skridt på vejen mod EU’s mål om klimaneutralitet i 2050. Det er vigtigt, at den grønne omstilling bliver fair for alle borgere. Nogle lønmodtagere vil opleve bump på vejen, fordi visse jobs forsvinder, eller at der kræves andre jobkvalifikationer.

FH bakker op om en ambitiøs klimapolitik, men det er vigtigt at hjælpe udsatte grupper og erhverv i den grønne omstilling bl.a. gennem uddannelse og opkvalificering.

Læs mere på Sammen om grøn omstilling.

Læsetips

Eurofound har undersøgt europæernes holdning til Ukraine. Europæerne støtter dem humanitære hjælp til Ukraine, økonomiske sanktioner mod Rusland og militærhjælp til Ukraine.