Panelet bestod af fagforeningsrepræsentanten Luc Triangle, generalsekretær i IndustriAll, ILO-repræsentanten Dori Sara, ILO’s afdeling for statistik, mens Kommissionen var repræsenteret ved Jörg Tagger, kontorchef for afdelingen, der har ansvar for social dialog i DG beskæftigelse.

Omdrejningspunktet for debatten var, hvordan kollektive forhandlinger kan medvirke til at skabe stabile og sikre arbejdsmarkedsforhold i Europa, og hvilken betydning lovgivning har for de sociale partneres autonomi.

Dori Sara pointerede, at deres forskning viser, at 59% af alle kollektive overenskomster i Europa har forbedret ligestillingen. Det samme billede gør sig gældende udenfor Europa. Derudover forklarede Luc Triangle, at social dialog har været med til at skabe velfærd i Europa.

I Jörg Taggers oplæg var der særligt fokus på Kommissionens kommende tiltag ift. fremtidens social dialog. Her arbejder Kommissionen på både en meddelelse og en rådshenstilling om social dialog. Begge forslag forventes præsenteret i løbet af efteråret.

Læsetips

Eurofound har præsenteret sin årlige rapport om mindstelønningerne. Mellem januar 2021 og januar 2022 er der sket en stigning af mindstelønningerne, men stigningerne svarer ikke til prisstigningerne, der er sket grundet inflationen.

Eurofound har skrevet en artikel om, hvordan man sikrer mindstelønningerne under inflationen.