Forslaget indeholder den bestemmelse, der er målrettet lande, der allerede har en lovbestemt mindsteløn og bestemmelser, der handler om fremme af overenskomstdækning i alle medlemsstater. 

Den danske regering stemte imod Rådets oprindelige forslag den 6. december 2021. FH bakkede dengang op om, at regeringen valgte at trække en streg i sandet.

Det er mildest talt ikke groet i vores have, at EU skal blande sig i lønforhold på det danske arbejdsmarked. Det er der ikke behov for, og det kan have negative konsekvenser for den danske model.

Lizette RISGAARD

FH har altid været imod EU-lovgivning om løndannelse og frygter den glidebane, det her kan udgøre.

FH vil få foretaget ekstern analyse af forslaget for bedst muligt at kunne komme med anbefalinger til regeringen ift. de næste skridt i sagen.  

Formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) Lizette Risgaard siger:

“Det er mildest talt ikke groet i vores have, at EU skal blande sig i lønforhold på det danske arbejdsmarked. Det er der ikke behov for, og det kan have negative konsekvenser for den danske model.

Det er vi heldigvis enige med både regeringen og arbejdsgiverne om. Nu skal vi lige have tid til at se nærmere på, hvad aftalen fra Bruxelles indeholder, før vi kan vurdere, hvad næste skridt skal være”.