Det Økonomiske Råd leverer med dagens forårsrapport et meget vigtigt bidrag i diskussionen om regneprincipper på dagpengeområdet. Vismændene påpeger, at Finansministeriets regnemodeller overdriver, hvor mange flere, der vil gå ledige, hvis dagpengene sættes op.

Det har FH peget på længe.

”Vi har gennem mange år sagt, at man i ministerierne regner pilskævt på dagpengeområdet. Metoden er ubalanceret, og der er ikke nok forskning på området.

Alligevel antager man i ministerierne, at tusindvis af lønmodtagere lægger sig i hængekøjen selv ved små forbedringer af arbejdsløshedsforsikringen,” siger Lizette Risgaard.

Den her rapport viser, at det ikke er tilstrækkeligt med et overfladisk serviceeftersyn. Jeg forventer sådan set en totalrenovering.

Lizette RISGAARD

Prisen på dagpengeforbedringer er langt højere i Finansministeriet end i virkeligheden

FH fremlagde i 2019 rapporten Regneregler – bedre balance og mere åbenhed. Rapporten påpegede allerede dengang, at ministeriernes tilgang var baseret på et utilstrækkeligt grundlag.

”Den skæve model betyder jo i praksis, at forbedringer af dagpengene har fået et alt for højt prisskilt på i årevis. Det er hverken rimeligt overfor de over 2 millioner a-kassemedlemmer eller for politikerne, der skal tage beslutningerne.

Det er helt fair med politisk uenighed om dagpengene, men alle må have en interesse i et nuanceret og retvisende beslutningsgrundlag,” siger FH-formanden.

Forventer handling fra ministerierne

Med den kritiske gennemgang forventer FH, at Finansministeriet som et minimum foretager en grundig evaluering af deres egne regneprincipper.

”Den her rapport viser, at det ikke er tilstrækkeligt med et overfladisk serviceeftersyn. Jeg forventer sådan set en totalrenovering.

Det duer jo ikke, at ministerierne anvender så enøjede regnemetoder på noget så vigtigt som dagpengeområdet. Hvis modellen gav et mere nuanceret billede kunne det være, at flere politikere ville prioritere at investere i dagpengesystemet og den danske model,” siger Lizette Risgaard.