Om politikerne vil handle på det er selvsagt en politisk prioritering. Både SF og Venstre har spurgt beskæftigelsesministeren til prisen, men der foreligger i skrivende stund endnu ikke et svar.

I den forbindelse kan det også undre, at Cepos i Berlingske for nyligt skråsikkert konkluderede, at det ville føre til et stort velstandstab og et fald i beskæftigelsen på 5.000 personer. Skønnet er angiveligt lavet med afsæt i vores tal, og det beror på en misforståelse.

Hvis ikke det var for dagpengesystemet, ville dansk økonomi og arbejdsmarkedet se helt anderledes ud.

Jonas Schytz Juul

Ringe videnskabeligt belæg

Vi har givet et bud på, hvordan Finansministeriet vil regne udgifterne til vores forslag med afsæt i en tidligere beregning af et lignende forslag fra SF. Det er dog ingenlunde ensbetydende med, at vi er enige i dette skøn, hvilket vi har skrevet en hel rapport om.

Adfærdsberegningerne betyder en seksdobling af prisen på at styrke dagpengene, hvilket i høj grad er drevet af de såkaldte tilgangseffekter, som der findes meget ringe videnskabeligt belæg for.

Derudover er der ikke skelet til de positive virkninger ved en højere dagpengedækning i form af fx højere tilslutning til a-kasserne, bedre jobmatch og mere fleksibilitet på arbejdsmarkedet. Effekter som ellers burde være helt centrale i beslutningsgrundlaget.

Unik selvfinansiering

Når Cepos og ministerierne vurderer effekterne af justeringer i dagpengesystemet, så overser de begge den rolle, som dagpengesystemet spiller i dansk økonomi.

Det er helt unikt, at hovedparten af den danske arbejdsstyrke selv finansierer en stor del af dagpengeforsikringen og dermed understøtter fleksibiliteten.

Dagpengesystemet er kort sagt én af hovedforklaringerne på et velfungerende dansk arbejdsmarked, selvom Cepos indimellem fremstiller det som et bistandskontor.  

Hvis ikke det var for dagpengesystemet, ville dansk økonomi og arbejdsmarkedet se helt anderledes ud. Og bliver man ved med at forringe dagpenge, så kan man i sagens natur ikke forvente samme tilslutning.

Unuancerede regnemodeller

I vores optik er regneprincipperne på dagpengeområdet meget langt fra virkeligheden, og der findes ikke tilstrækkeligt videnskabeligt belæg for at skønne præcist over de samlede effekter af den trinvise dagpengeforhøjelse, vi foreslår.

Men det betyder ikke, at vi lukker øjnene for den politiske virkelighed, og den er i øjeblikket, at det er meget dyrt at styrke dagpengeforsikringen pga. ministeriernes regneprincipper.

Når politikerne skal diskutere vores forslag vil jeg derfor opfordre til, at diskussionerne bliver taget på et mere nuanceret grundlag end det, Cepos og regnemodellerne er i stand til at levere. 

Indlæg bragt i Berlingske 26.05.21