Deltagerne fik mulighed for at høre forsvarsminister Morten Bødskovs vurdering af den alvorlige situation i Europa efter Ruslands invasion af Ukraine den 24. februar.

Han slog fast, at Europa bør styrke sit sammenhold og forsvare vores grundlæggende værdier om frihed, demokrati og menneskerettigheder. I den aktuelle situation bør Danmark kende sin besøgstid og ikke som det eneste land stå udenfor EU’s forsvars- og sikkerhedspolitiske samarbejde.

Danmark bør ikke stå uden for

Ved paneldebatten mellem de politiske partier var der blandt ja-partierne enighed om, at Danmark bør afskaffe forsvarsforbeholdet for at kunne deltage fuldt ud i EU’s forsvars- og sikkerhedspolitiske samarbejde.

Danmark bør ikke som det eneste land stå udenfor. I stedet skal vi påvirke samarbejdet og have mulighed for at deltage i EU’s militære operationer. Repræsentanterne for nej-siden,

Morten Messerschmidt (DF) og Peder Hvelplund (EL) pegede derimod på, at Danmarks sikkerhed er garanteret af NATO, og de kunne derfor ikke se et behov for, at Danmark skal deltage i EU’s forsvarssamarbejde.

Lykke Friis fra Tænketanken Europa gjorde det klart, at Europa er kastet ud i en helt ny situation, og at nye dynamikker opstår som følge af krigen i Ukraine.

Lars Bangert Struwe fra Atlantsammenslutning manede bekymringer om EU som et alternativ til NATO i jorden. Han understregede, at der allerede gennem nogle år er sket en tættere kobling mellem NATO og EU’s’ forsvars- og sikkerhedssamarbejde. Det vil blive forstærket fremover.

FH anbefaler et ja

Gå-hjem-mødet var åbent for alle og bidrog med oplysning og debat om forsvarsforbeholdet.

FH anbefaler selv et ja til at afskaffe forbeholdet.

Krig i Ukraine
Krig i Ukraine
Krig i Ukraine
I Fagbevægelsens Hovedorganisation anbefaler vi at stemme ja til at afskaffe forsvarsforbeholdet. Men hvad pokker har forsvarsforbeholdet at gøre med løn, ordentlige arbejdsvilkår og velfærd, som fagbevægelsen normalt kæmper for, er jeg blev spurgt. Ikke så lidt. Læs med her.