På grund af de nye ferieregler skal ferie som udgangspunkt afholdes inden den 31. december.

Men pga. af de aktuelle kæmpe kapacitetsproblemer på sygehuse, i ældreplejen og på plejehjem, har beskæftigelsesministeren netop ændret i de ferieregler, der handler om medarbejdernes mulighed for at overføre ferie fra ét ferieår til det næste.

En splinterny bekendtgørelse åbner således for, at medarbejdere på sygehuse, i ældreplejen og på plejehjem får lov til at skubbe den ferie, der ellers skulle afholdes her inden den 31. december.

Helt præcist handler de nye regler om at udvide bestemmelserne for feriehindringer. Hidtil har eksempelvis sygdom været en feriehindring – hvilket betyder, at hvis man er forhindret i at afholde minimum fire ugers ferie på grund af sygdom, så har man lov at overføre de resterende feriedage til næste år.

Nu er denne regel udvidet.

Nu har man også lov at overføre ferie, hvis ens arbejde i det regionale og kommunale sundhedsvæsen samt i hjemmeplejen og på plejehjem sundhedsvæsenet eller ældrepleje og på plejehjem er nødvendigt for den offentlige sikkerhed og sundhed

Nye regler for overførsel af ferie

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om feriehindringer

I § 2, stk. 1, indsættes: mulighed for at overføre ferie, skal udvides til at omfatte medarbejde der skal udføre ”…nødvendigt arbejde af hensyn til den offentlige sikkerhed og sundhed inden for det regionale og kommunale sundhedsvæsen samt i hjemmeplejen og på plejehjem under helt ekstraordinære omstændigheder, når en sygdom er kategoriseret som samfundskritisk efter epidemilovens § 2, stk. 6.«